Cyberscan 1

Datalekken en oneigenlijk gebruik

Verlies van digitale gegevens zijn dagelijkse realiteit geworden.

Monitoring en vastlegging van de digitale bewegingen van uw organisatie zijn daarom van groot belang.

Maak het gebruik van uw digitale eigendommen inzichtelijk. Configureer rapporten en PowerBI dashboards voor de verslaglegging ten behoeve van o.a. ISAE, AVG en ISO 27001 (informatiebeveiliging).